Welkom

Samen zingen verbindt, maakt creatiever, gelukkiger, gezonder, relaxter, geeft meer zelfvertrouwen, bespoedigt herstel.

WITH ONE VOICE is een charitatieve organisatie van saamhorigheidskoren voor iedereen, op diverse locaties over de hele wereld. Zangervaring is niet nodig. De officiële site voor het WITH ONE VOICE programma in Nederland is http://with1voice.jouwweb.nl (vertaling: met één stem).

Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten krijgt elke deelnemer: zangles, koor, drinken, iets te eten, en de mogelijkheid om mee te doen aan de wensenlijst. Vanuit de saamhorigheid proberen de deelnemers elkaars wensen te vervullen als dit binnen de mogelijkheden past.

Onder eerst een promo voor WITH ONE VOICE koren in NL van 1 minuut. Daaronder een Engelstalige video van 3 minuten met hoogtepunten van WITH ONE VOICE koren uit Australië. Tania de Jong, van geboorte Arnhemse maar wonend en werkend in Australië, is begonnen met de Australische WITH ONE VOICE koren. Er zijn in september 2014 al zestien WITH ONE VOICE koren aangemeld, waarvan drie in Nederland.

Kun je (niet) zingen? Zing dan mee! Zangervaring is niet nodig. Iedereen is welkom: klein/groot, rijk/arm, al dan niet invalide, alle leeftijden, culturen en achtergronden. Door samen te zingen krijg je a.h.w. één stem.

Er is zoveel mogelijk als al die verschillende mensen van over de hele wereld wekelijks samenkomen om te zingen in deze WITH ONE VOICE koren. Talenten bloeien op, zelfvertrouwen groeit, zo ook hoop, vriendschappen, sociale mogelijkheden, het gevoel van 'erbij mogen horen' (één grote familie), maakt de deelnemers op veel manieren blij.

De (inspirerende) verscheidenheid wordt overstegen door een saamhorigheidsgevoel. Samen zingen verbindt nu eenmaal. Via de wensenlijst vindt men werk, verhuishulp, etc. Samen iets eten en drinken helpt ook om onderling te verbinden en biedt gelegenheid elkaar te vertellen wat je hoop geeft, wat je dromen zijn, je uitdagingen en je wensen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

WITH ONE VOICE

Maak jouw eigen website met JouwWeb